Skip Navigation Linksdefault Introductiepagina

 Inhoudseditor

 Welkom op de Gunningschool


Missie
 GlijbaanSO.jpg

De school biedt leerlingen van 5 tot 13 jaar met een ernstige gedragsproblematiek en/of stoornis een optimale leeromgeving door middel van veiligheid, zorg en structuur opdat zij zo goed mogelijk functioneren binnen de maatschappij en in het vervolgonderwijs.
Hiertoe zetten wij ons orthopedagogisch- en didactisch handelen in waarbij we aansluiten bij de hulpvraag van elke leerling zodat deze leert omgaan met de eigen stoornis/problematiek, zich staande kan houden in de maatschappij en tot zelfontplooiing kan komen.


Visie

Wij laten de kinderen positieve ervaringen opdoen door het creëren en handhaven van veiligheid, geborgenheid en structuur, waar naast de nodige discipline ook voldoende tolerantie en acceptatie is. We leren kinderen omgaan met wie ze zijn en wat ze kunnen door het stimuleren van zelfreflectie, het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld en een goed gevoel van eigenwaarde. Wij bieden de kinderen onderwijs op maat. Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het geven van zekerheid en het stimuleren van zelfvertrouwen geven we hen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen.
We willen de kinderen zover brengen dat ze geplaatst kunnen worden in het regulier voortgezet onderwijs of in het speciaal voortgezet onderwijs.Nieuws:

Nieuwsflits augustus 2016

Nieuwsflits september 2016

Nieuwsflits oktober 2016

Nieuwsflits november 2016

Nieuwsflits december 2016

Nieuwsflits januari 2017

 Mijn School

  •